Repozitár Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Vitajte na stránke inštitucionálneho repozitára Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (ďalej len UMB). Je budovaný za účelom sprístupnenia výsledkov vedeckovýskumnej a pedagogickej činnosti členov akademickej obce UMB. Jeho vybudovaním sa univerzita prihlásila k podpore otvorenému prístupu a prijala politiku otvorenej vedy. Veríme, že tento krok pomôže zvýši prestíž našej univerzity aj za hranicami Slovenska.

V repozitári nájdete:

• výsledky edičnej činnosti UMB (monografie, zborníky, časopisy)

• výsledky publikačnej činnosti akademických pracovníkov UMB publikované u iných vydavateľov

• výučbové materiály

• iné dokumenty súvisiace s činnosťou univerzity a jej prezentáciou verejnosti.

Jednotlivé dokumenty sú usporiadané do komunít a podkomunít, ktoré zodpovedajú organizačnej štruktúre pracovísk univerzity. Prístup k niektorým dokumentom môže byť obmedzený časovým embargom alebo len pre prihlásených používateľov.

Repozitár je spravovaný Univerzitnou knižnicou UMB v spolupráci s Ústavom automatizácie a komunikácie UMB.

Communities in DSpace

Recently Added

View more