Show simple item record

dc.contributor.author Eleonóra, Kováčová
dc.contributor.author Šimková, Patrícia
dc.contributor.author Žipaj, Tomáš
dc.date.accessioned 2023-11-21T11:25:30Z
dc.date.available 2023-11-21T11:25:30Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.citation Eleonóra Kováčová, Patrícia Šimková, Tomáš Žipaj (Eds): Interpolis '22. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2022, Banská Bystrica, 333 s. sk_SK
dc.identifier.isbn 978-80-557-1996-2
dc.identifier.uri https://repo.umb.sk/xmlui/handle/123456789/425
dc.description.abstract Zborník Medzinárodnej vedeckej konferencie INTERPOLIS, ktorá sa koná na pôde Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici so zameraním na politické rozhodovanie v krízovej situácii, medzinárodné vzťahy a bezpečnosť - nové výzvy, hrozby a riziká, inovácie v strategickom plánovaní a rozpočtovaní ako aj aktuálne otázky teórie a praxe verejnej správy a práva. sk_SK
dc.description.sponsorship VEGA č. 1/0453/21 „Politické rozhodovanie v krízovej situácii“ APVV-19-0108 „Inovácie v rozpočtovaní miestnych samospráv na Slovensku“ sk_SK
dc.language.iso sk sk_SK
dc.publisher Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2020 sk_SK
dc.rights CC BY-NC-SA Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike (“uvedenie autora – nekomerčné použitie – rovnaké šírenie”) 4.0. *
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess *
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ *
dc.subject medzinárodné vzťahy sk_SK
dc.subject medzinárodná bezpečnosť sk_SK
dc.subject krízové situácie sk_SK
dc.subject svetová politika sk_SK
dc.subject teória práva sk_SK
dc.title Interpolis '22 sk_SK
dc.type Book sk_SK
dc.type info:eu-repo/semantics/book *


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

CC BY-NC-SA Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike (“uvedenie autora – nekomerčné použitie – rovnaké šírenie”) 4.0. Except where otherwise noted, this item's license is described as CC BY-NC-SA Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike (“uvedenie autora – nekomerčné použitie – rovnaké šírenie”) 4.0.

Search DSpace


Browse

My Account